O mnie

uprawnienia, doświadczenie, kwalifikacje

image

Rzeczoznawca majątkowy

- Uprawnienia zawodowe nr 4631.

- Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

- Licencja Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości nr 10892.

- Członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zrzeszonego w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Doświadczenie

- Wieloletnia praktyka zawodowa na rynku nieruchomości.

- Biegły wpiasany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dziedzinie nieruchomości.

- Wykładowca akademicki, autorka wielu publikacji związanych z rynkiem nieruchomości, prelegent na wielu seminariach i konferencjach dotczących wyceny nieruchomości.

Kwalifikacje

- Studia doktoranckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca doktorska na temat czynników determinujących wartość nieruchomości.

- Studia magisterskie w zakresie gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- Studia podyplomowe z zakresu: ekonomiki inwestycji i nieruchomości, wyceny nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

- Specjalistyczne szkolenia uprawniające do wyceny nieruchomości dla potrzeb sądowych, skarbowo - podatkowych, zabezpieczenia wierzytelności.

O kancelarii

w wielkim skrócie

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego dr Barbara Hermann świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi rynku nieruchomości. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości, doradztwie i analizach rynku nieruchomości oraz pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. Kancelaria oferuje swoim klientom profesjonalną pomoc w uzyskaniu informacji o wartości nieruchomości oraz w podjęciu właściwych decyzji inwestycyjnych. Działalność Kancelarii oparta jest na połączeniu wysokich kalifikacji z bogatym doświadczeniem zawodowym, dzięki czemu zapewniamy rzetelną, profesjonalną obsługę. Przy realizacji usług działamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa i standardów zawodowych oraz przestrzegamy zasad etyki zawodowej.

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego dr Barbara Hermann prowadzi praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

Wycena nieruchomości

wycena wszystkich rodzajów nieruchomości dla zróżnicowanych potrzeb

Wyceniane nieruchomości

Kancelaria określa wartość wszystkich rodzajów nieruchomości:

- niezabudowanych o różnym przeznaczeniu,

- zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi,

- komercyjnych,

- przemysłowych,

- specjalnego przeznaczenia,

- lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot odrębnej własności,

- lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa,

Kancelaria określa także wartość:

- prawa służebności,

- prawa użytkowania,

- prawa dożywocia.

Wycena dla zróżnicowanych potrzeb

Kancelaria określa wartość nieruchomości dla potrzeb:

- kupna, sprzedaży, zamiany nieruchomości,

- negocjacji ceny transakcyjnej,

- zabezpieczenia kredytów bankowych,

- postępowań sądowych i komorniczych,

- określenia wysokości podatku od spadków i darowizn,

- skarbowo-podatkowych,

- postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,

- wniesienia aportu,

- aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,

- ustalenia wysokości opłat adiacenckich,

- ustalenia skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planu,

- ubezpieczeniowych,

- innych celów indywidualnych.

Inne usługi

Warto z nami pracować!

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w procesie kupna, sprzedaży i najmu nieruchomości. Oferta pośrednictwa w obrocie nieruchomościami obejmuje:

- wyszukanie kontrahenta,

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu od strony prawnej i faktycznej,

- weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości nabywanej lub najmowanej,

- reklamę,

- sfinalizowanie kontraktu.


Kancelaria zapewnia jednocześnie profesjonalną obsługę prawną realizowanych transakcji poprzez stałą współpracę z kancelarią prawną i kancelarią notarialną.

Doradztwo rynku nieruchomości

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w podejmowaniu racjonalnych decyzji w obszarze rynku nieruchomości poprzez:

- analizy rynku w zakresie cen rynkowych nieruchomości,

- analizy stawek czynszu powierzchni mieszkalnych, biurowych, handlowych i przemysłowych,

- analizy efektywności inwestowania w nieruchomości,

- opinie o wartości indywidualnej nieruchomości,

- prowadzenie negocjacji związanych z zawieraniem umów sprzedaży lub najmu nieruchomości, a także ze sprawami odszkodowawczymi związanymi z nieruchomościami,

- regulacje stanów prawnych nieruchomości.

% zadowolonych klientów

% dotrzymanych terminów

% gwarancji wysokiej jakości

KONTAKT

Adres

ul. Rejewskiego 32a, 61-419 Poznań

Email

barbara.hermann@wycena.poznan.pl

Telefon

+48 501 644 898